CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
Tin nội bộ
BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH VÀ TRƯỞNG PHÒNG 
KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ PVOIL PHÚ YÊN


Chiều 30/9/2020, tại Hội trường Công ty đã diễn ra buổi lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm các vị trí Trưởng đơn vị trực thuộc.

Theo đó:

1. Bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Hữu Phúc, sinh năm 1988, chuyên môn: Cử nhân Luật học, hiện là Phó Phòng phụ trách Phòng Kinh doanh giữ chức vụ Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty.

2. Bổ nhiệm có thời hạn Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, sinh năm 1973, chuyên môn: Cử nhân Kế toán, hiện là Phó Phòng phụ trách Phòng Kế hoạch – Đầu tư giữ chức vụ Trưởng Phòng Kế hoạch – Đầu tư Công ty.

Hai quyết định bổ nhiệm trên có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020.Bà Võ Thị Kim Hoa, Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính công bố các quyết định bổ nhiệm


Ông Nguyễn Hữu Phúc và Bà Nguyễn Thị Thúy Nga nhận hoa và quyết định bổ nhiệm từ 
Ông Nguyễn Thái Định, Giám đốc Công ty
Hai tân trưởng phòng phát biểu nhận nhiệm vụ


Ông Nguyễn Thái Định phát biểu chỉ đạo, dặn dò, lưu ý đối với hai tân trưởng phòng

Được biết, cả Ông Nguyễn Hữu Phúc và Bà Nguyễn Thị Thúy Nga đều có thời gian là Phó Phòng phụ trách Phòng từ ngày 10/02/2020.

Và với đợt bổ nhiệm này, nhân sự cấp Trưởng đơn vị của PVOIL Phú Yên đã được kiện toàn.Chụp hình lưu niệm với Ban Giám đốc và các trưởng đơn vị Công ty

Thông tin khác