CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
Tin nội bộ
ĐIỀU ĐỘNG VÀ PHÂN CÔNG NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO CÔNG TY


Không ngoài mục đích kiện toàn bộ máy điều hành tại các đơn vị trực thuộc, kịp thời đáp ứng với yêu cầu phát triển của Công ty; sáng ngày 01/02/2021 tại Hội trường Công ty đã diễn ra buổi lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công ty về công tác nhân sự lãnh đạo.

Theo đó:

Điều động và phân công Ông Nguyễn Văn Hoài Thân hiện là Phó Phòng Tài chính – Kế toán Công ty nhận nhiệm vụ Phó Phòng Kinh doanh Công ty kể từ ngày 01/02/2021.Ông Nguyễn Văn Hoài Thân nhận hoa và Quyết định từ Giám đốc Công ty


Tân Phó Phòng Kinh doanh phát biểu nhận nhiệm vụ


Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo, dặn dò, lưu ý đối với lãnh đạo Phòng Kinh doanh 
nói chung và tân Phó Phòng nói riêng

Được biết, Ông Nguyễn Văn Hoài Thân, sinh năm 1991, chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) từng là chuyên viên Chi nhánh Gia Lai và chuyên viên Phòng Tài chính – Kế toán, được bổ nhiệm Phó Phòng Tài chính – Kế toán Công ty từ ngày 01/10/2019.

Như vậy, bộ máy điều hành Phòng Kinh doanh Công ty đã được kiện toàn, bao gồm Trưởng Phòng là Ông Nguyễn Hữu Phúc (được bổ nhiệm ngày 01/10/2020) và hai Phó Phòng là Bà Đoàn Thị Diễm (được bổ nhiệm ngày 18/4/2017) và Ông Nguyễn Văn Hoài Thân.Lãnh đạo Phòng Kinh doanh tại buỗi Lễ

Thông tin khác