CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

CÔNG ĐOÀN


1. Ông Trần Văn Hay: Chủ tịch

2. Bà Võ Thị Kim Hoa: Phó Chủ tịch