CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

                    ĐẢNG ỦY


1. Ông Nguyễn Thái Định: Bí thư

2. Ông Trần Văn Hay: Phó bí thư

3. Ông Võ Nguyên Hợp

4. Bà Võ Thị Kim Hoa

5. Ông Nguyễn Thượng Hảnh

6. Ông Nguyễn Hữu Phúc

7. Ông Nguyễn Vũ Mạnh Tùng