CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

                    ĐẢNG ỦY


1. Ông Trần Văn Hay: Phó bí thư

2. Ông Nguyễn Xuân Dũng

3. Bà Võ Thị Kim Hoa

4. Ông Võ Nguyên Hợp

5. Ông Nguyễn Hữu Phúc

6. Ông Nguyễn Vũ Mạnh Tùng