CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

                    ĐẢNG ỦY


1. Ông Nguyễn Thái Định: Bí thư

2. Ông Lê Duy Tường: Phó bí thư

3. Ông Trần Văn Hay

4. Ông Võ Nguyên Hợp

5. Ông Nguyễn Thượng Hảnh

6. Ông Nguyễn Hữu Phúc

7. Ông Nguyễn Vũ Mạnh Tùng