CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

                    ĐẢNG ỦY


1. Ông Ngô Văn Nhiệm: Bí thư

2. Ông Trần Văn Hay: Phó bí thư

3. Ông Nguyễn Xuân Dũng

4. Bà Võ Thị Kim Hoa

5. Ông Võ Nguyên Hợp

6. Ông Nguyễn Hữu Phúc

7. Ông Nguyễn Vũ Mạnh Tùng