CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
SỨ MỆNH

PVOIL Phú Yên luôn theo đuổi những mục tiêu có giá trị trong cuộc sốngTẦM NHÌN

PVOIL Phú Yên trở thành một trong những doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm xăng dầu 
hàng đầu trong hệ thống PVOIL