CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

THÀNH TÍCH


HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 3 (năm 1988)


HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 2 (năm 1994)


HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 1 (năm 1999)