CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
Tin nội bộ
KIỆN TOÀN NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO PVOIL PHÚ YÊN


Chiều 28/9/2019, tại Hội trường Công ty đã diễn ra buổi lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công ty về việc giao nhiệm vụ phụ trách đơn vị và bổ nhiệm các phó trưởng đơn vị trực thuộc Công ty.

Theo đó:

- Giao nhiệm vụ Phụ trách kế toán và điều hành Phòng Tài chính – Kế toán Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Phương, hiện là Phó Phòng Tài chính – Kế toán Công ty.

- Giao nhiệm vụ Phụ trách Kho Xăng dầu Vũng Rô đối với Ông Nguyễn Xuân Dũng, hiện là Phó Chủ nhiệm Kho Xăng dầu Vũng Rô.

- Bổ nhiệm có thời hạn Ông Đoàn Hữu Cường, sinh năm 1977, chuyên môn: Kỹ sư Hóa dầu, hiện là Thủ kho Kho Xăng dầu Vũng Rô giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Kho Xăng dầu Vũng Rô.

- Bổ nhiệm có thời hạn Ông Phan Gia Quý, sinh năm 1982, chuyên môn: Cử nhân Kế toán, hiện là Chuyên viên Phòng Kế hoạch – Đầu tư giữ chức vụ Phó Phòng Kế hoạch – Đầu tư Công ty.

- Bổ nhiệm có thời hạn Ông Phạm Đình Thiết, sinh năm 1987, chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ vật liệu, hiện là Phụ trách cửa hàng kiêm thủ kho CHXD Phú Gia kiêm nhiệm phụ trách cửa hàng kiêm thủ kho CHXD Phú Túc giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Gia Lai.

- Bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Văn Hoài Thân, sinh năm 1991, chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng, hiện là Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế toán giữ chức vụ Phó Phòng Tài chính – Kế toán Công ty.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2019.Bà Nguyễn Thị Hồng Phương và Ông Nguyễn Xuân Dũng nhận hoa và 
quyết định giao nhiệm vụ từ Giám đốc Công ty


Các ông Đoàn Hữu Cường, Phan Gia Quý, Nguyễn Văn Hoài Thân và Phạm Đình Thiết 
(theo thứ tự từ phải qua) nhận hoa và quyết định bổ nhiệm từ Giám đốc Công ty
Ban Giám đốc Công ty chúc mừng các ông bà được giao nhiệm vụ và được bổ nhiệm


Giám đốc Công ty phát biểu

Được biết, Bà Võ Thị Hạnh, Kế toán trưởng Công ty chính thức nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ 01/10/2019; Ông Nguyễn Thượng Hảnh, Chủ nhiệm Kho Xăng dầu Vũng Rô được Giám đốc cho thôi làm việc kể từ 01/10/2019 trước khi chính thức nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ 01/12/2019; Ông Đoàn Minh Thử, Phó Phòng phụ trách Phòng Kế hoạch – Đầu tư Công ty được Giám đốc cho thôi làm việc kể từ ngày 01/01/2020 trước khi chính thức nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ 01/4/2020.

Với việc kiện toàn này, lần đầu tiên Chi nhánh Gia Lai có nhân sự được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh.

Đây là đợt kiện toàn nhân sự lãnh đạo lần thứ 10 kể từ thời điểm thành lập PVOIL Phú Yên (20/12/2011).


Thông tin khác