CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN
Tin nội bộ
KIỆN TOÀN NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO PVOIL PHÚ YÊN


Tiếp tục công tác kiện toàn nhân sự lãnh đạo bộ máy điều hành, ngày 10/02/2020, Giám đốc Công ty đã ký ban hành hai quyết định sau:

1. Giao nhiệm vụ Phụ trách Phòng Kinh doanh đối với Ông Nguyễn Hữu Phúc, hiện là Phó Phòng Kinh doanh.

2. Điều động và phân công Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, hiện là Phó Phòng Kinh doanh, đến nhận nhiệm vụ Phó Phòng phụ trách Phòng Kế hoạch – Đầu tư.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

Được biết, chức vụ Trưởng Phòng Kinh doanh hiện do Ông Võ Nguyên Hợp, Phó Giám đốc kiêm nhiệm. Còn chức vụ Trưởng Phòng Kế hoạch – Đầu tư hiện do Ông Trần Văn Hay, Phó Giám đốc kiêm nhiệm

***

Cũng liên quan đến nhân sự lãnh đạo bộ máy điều hành, sáng ngày 18/01/2020, tại Hội trường Công ty đã diễn ra buổi lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Chủ nhiệm Kho Xăng dầu Vũng Rô.

Theo đó, kể từ ngày 18/01/2020, Ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Chủ nhiệm phụ trách Kho Xăng dầu Vũng Rô được bổ nhiệm Chủ nhiệm Kho Xăng dầu Vũng Rô.

Ông Nguyễn Xuân Dũng nhận hoa và quyết định bổ nhiệm từ Giám đốc Công ty 
và chụp hình lưu niệm với Ban Giám đốc Công ty

Thông tin khác